Інформаційні ресурси МІМ

Доступ до інформаційних баз даних здійснюється тільки на території бізнес-школи за підключенням до мережі WIFI

  • Розклад
  • Адміністратори програм
  • Інформаційні ресурси МІМ
  • Курс ділової англійської мови
  • Публікації викладачів

1. PASSPORT

Глобальна система ділової інформації компанії Euromonitor International, що сприяє бізнес-плануванню та прийняттю стратегічних рішень. Passport забезпечує єдиний доступ до відомостей про галузі промисловості, країни та споживачів.

Зміст Passport:
- статистика, аналітика та огляди світового ринку основних товарів;
- рейтинги і профілі компаній провідних країн та галузей;
- повна база джерел інформації основних галузей промисловості та країн світу.

Passport надає можливість доступу до:
- 8 мільйонів показників за різними галузями промисловості, країнами та споживачами;
- 18 000 звітів за різними галузями промисловості, країнами та споживачами;
- досліджень національних ринків у 210 країнах;
- коментарів відносно нових тенденцій за різними галузями промисловості, країнами та споживачами;
- тисяч джерел, що надають інформацію для подальшого дослідження;
- простих у використані та при цьому потужних функцій аналізу даних.

Вхід* в систему - http://www.portal.euromonitor.com/

 

2. EBSCOhost

Повнотекстові і реферативні науково-технічні, економічні та довідкові бази даних фірми EBSCO PUBLISHING. БД EBSCO – доступ до колекції, що нараховує більше 6000 періодичних видань, які розподілені серед різних баз даних системи, а саме:

Business Source Premier - найпопулярніша база даних з дослідження в галузі бізнесу, охоплює практично усі предметні галузі, пов’язані з бізнесом, включаючи маркетинг, менеджмент, систему управлінської інформації, керівництва з організації проектів, бухгалтерський облік, фінанси та економіку
Academic Search Premier - мультидисциплінарна база даних
ERIC - інформаційний центр освітніх ресурсів
GreenFILE - охоплює всі аспекти впливу людини на навколишнє середовище
Health Source - Consumer Edition - найбільш повний збірник даних з охорони здоров'я
Health Source: Nursing/Academic Edition - повнотекстові наукові журнали з багатьох медичних дисциплін
Library, Information Science & Technology Abstracts - періодичні видання, книги, науково-дослідницькі звіти та наукові записки
MasterFILE Premier - багатопрофільна база даних, розроблена спеціально для публічних бібліотек
MEDLINE - авторитетна медична інформація з медицини, догляду за хворими, стоматології, ветеринарної медицини, системи охорони здоров'я, доклінічних наук
Newspaper Source - повні тексти газет США та інших країн
Regional Business News - повнотекстові матеріали регіональних видань з бізнесу з усіх столичних та периферійних регіонів на території США
Teacher Reference Center - покажчик та короткі реферати 280 популярних журналів для викладачів та адміністраторів учбових закладів
European Views of the Americas: 1493 to 1750 - бібліографічна база даних, призначена для бібліотек
AHFS Consumer Medication Information - визнаний стандарт інформації з лікарських засобів для пацієнтів
та інші...

Вхід* в систему - http://search.ebscohost.com/

 

*Увага! У зв'язку із переходом більшості установ на дистанційний формат роботи - було змінено механізм доступу і до інформаційних баз даних. Відтепер доступ буде здійснюватися віддалено, через логін-пароль з використанням електронної адреси із доменом МІМу. 
Цей механізм наразі ще не впроваджено в дію. Орієнтовний термір початку роботи - вересень 2022 р.