Публікації викладачів

В цьому розділі розміщені наукові дослідження та публікації викладачів Бізнес-школи МІМ

  • Розклад
  • Адміністратори програм
  • Інформаційні ресурси МІМ
  • Курс ділової англійської мови
  • Публікації викладачів

Сергій Голов

Креативний облік: творчість чи шахрайство? (Економічні науки - №7, 2010)

Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку (Бухгалтерський облік та аудит - №3, 2011)

Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку (Бухгалтерський облік та аудит - №4, 2011)

Управлінський облік на основі теорії обмежень (Бухгалтерський облік та аудит - №6, 2012)

Стан наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні: деякі стостереження (Бухгалтерський облік та аудит - №7, 2012)

Роль економічних теорій у подальшому розвитку бухгалтерського обліку (Бухгалтерський облік та аудит - №8, 2013)

Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції (Бухгалтерський облік та аудит - №1, 2014)

Футурологія бухгалтерського обліку (Вісник НУ "Львівська політехніка" - № 794, 2014)

Облік і звітність на основі концепцій доданої вартості (Бухгалтерський облік та аудит -№8-9, 2015)

Нормативні обмеження. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (Бухгалтерський облік та аудит - №2, 2016)

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством упродовж його життєвого циклу (Бухгалтерський облік та аудит -№4, 2016)

Тенденції та перспективи регулювання бухгалтерського обліку (Бухгалтерський облік та аудит - №6, 2016)

Генезис управлінського обліку (Бухгалтерський облік та аудит - №7-8, 2017)

Закон в Європу (Бухгалтерський облік та аудит - №12, 2017)

Інформаційне забезпечення інтегрованого звітування (Вісник НУ "Львівська політехніка" - № 862, 2017)

Володимир Посполітак

Управління сталим розвитком бізнесу в умовах євроінтеграційних процесів України: організаційно-правові аспекти (колективна монографія МІМ "Управління сталим розвитком бізнесу", Р.2, стр. 80-97, 2017)

Судовий збір  як юридичний факт в цивільному процесі (Юридичні факти в системі правового регулювання)

Діяльність третейських судів в Україні: проблемні питання та тенденції розвитку

Resolution of Invesment Disputesunder the TTIP with regard to the Principles of Independence, Impartialily, and Qualifications of the Court and its Judges (https://doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty/nauki-spoleczne  – Nr 19 (4/2017) p. 7-26)

Основні конституційні новели судової реформи: чи все так добре (http://ekmair.ukma.edu.ua/)

Угода про асоціацію України та Європейського союзу: її вплив на розвиток бізнесу в Україні (Юридичний журнал №3, 2015)

Довідник члена кредитної спілки: фінансові послуги кредитних спілок (2014)

Актуальні питання договору ренти (Наукові записки. Том 103. Юридичні науки, стр. 85-90, 2010)

Правове регулювання оренди нерухомого майна (приміщень) кредитними спілками (Вісник кредитної кооперації: аналітично-інформаційний додаток №2, 3, 2009)

До приватно-правового регулювання грошей за законодавством України (Наукові записки. Том  64. Юридичні науки, 2007)

Особливості конвертації зобов’язань товариства з обмеженою відповідальністю перед кредитором на внесок до статутногокапіталу

Поняття та розмір збитків при відповідальності пов’язаних осіб неплатоспроможних банків

Цінні папери як об’єкти права притримання (Наукові записки. Том 90. Юридичні наук, 2009)

Договори у сфері взаємного кредитування: поняття договору (Вісник кредитної кооперації: аналітично-інформаційний додаток № 3, 2007)

Договори у сфері взаємного кредитування: укладення, зміни та розірвання договорів (Вісник кредитної кооперації: аналітично-інформаційний додаток № 1(4), 2007-2008)

Договори у сфері взаємного кредитування: особливості регулювання кредитних договорів (Вісник кредитної кооперації: аналітично-інформаційний додаток № 3, 2008)

Договори у сфері взаємного кредитування: особливості регулювання договору внеску (вкладу) на депозитний рахунок (Вісник кредитної кооперації: аналітично-інформаційний додаток № 1(4), 2007-2008)

Правове регулювання цінних паперів в україні: поняття та ознаки (Наукові записки. Том 53. Юридичні науки, 2006)

Учасники ринку цінних паперів (Юридичний журнал № 1 (31), 2005. Стор 115-122)

Шляхи реформування системи обліку прав за цінними паперами в Україні (Наукові записки. Том 26. Юридичні науки, 2004)

Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект) (дисертація к.ю.н: 12.00.03 / КНУ ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. - К., 2001. - 226 арк.)