Бізнес-школа МІМ-Київ презентує результати Щорічного рейтингу конкурентоспроможності країн світу World Competitiveness Yearbook 2016 (IMD WCY 2016)

30 травня 2016

Опубліковані дані Всесвітнього рейтингу конкурентоспроможності 2016 року серед економік 61 країни, які ранжувалися від найбільш до найменш конкурентоздатних. Україна посіла 59 місце серед 61 країни, піднявшись на один пункт порівняно із попереднім роком, і набрала 46,512 пунктів із максимальних 100. Дві останні сходинки рейтингу посіли Монголія та Венесуела. Панель дослідження складалася із 333 критеріїв (2/3 складали кількісні дослідження, 1/3 – відповіді респондентів), які об’єднані у чотири групи – «Ефективність бізнесу», «Стан економіки», «Ефективність уряду» та «Інфраструктура».

Категорія «ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕСУ» або наскільки підприємства можуть працювати інноваційно, відповідально та прибутково. За цією категорією Україна посіла 60 місце (у 2015 – 55). Позиція знизилася за чотирма параметрами: «продуктивність та ефективність» - з 57 до 58 позиції, «ринок праці» – з 51 на 59, «практики управління» - з 57 до 58, «відносини та цінності» - з 44 до 46. Подальший розподіл факторів свідчить про особливу слабкість таких показників як «Великі корпорації», «Здоров’я, безпека та стан оточуючого середовища», «Права акціонерів», «Фінанси та банківська справа», «Венчурний капітал» (61 позиція), «Кредити», «Фондові ринки і фінансові ризики» (60 позиція), «Банківське законодавство», «Інвестиційні ризики» (60 позиція). Країні вкрай необхідно підвищити продуктивність праці та привести у відповідність ринок праці та корпоративні фінанси щоб забезпечити поліпшення ситуації у 2016 – 2017 роках.
Українській бізнес поки не пройшов основну реструктуризацію, направлену на вирішення проблем з капіталом, технологіями та практиками управління, оскільки, як і раніше, працює у застарілому, зрегульованому та корумпованому соціо-політичному середовищі. Вирішення цих проблем – передумова для скорішого прийняття як ділових, так і споживчих стандартів, які відповідають європейським.
Категорія «СТАН ЕКОНОМІКИ» або макроекономічна оцінка національної економіки. За цим показником Україна посіла 60 місце, як і у 2015 році. Знизилися показники за трьома суб-факторами: «Національна економіка» - з 60 на 61 позицію, «Рівень зайнятості» - з 53 на 54 позицію, «Ціни» - з 54 на 56. Найгірші показники – «Ріст реального ВВП», за цим показником – 61 місце другий рік поспіль, «ВВП на душу населення» - 59 місце, «Зростання реального ВВП на душу населення» - 61 місце, «Вартість продуктів харчування» - 59 місце, «Валове нагромадження основного капіталу» - 57 позиція, «Експорт товарів на душу населення» - 57 місце, «Експорт комерційних послуг» - 61 місце.
В основному, всі згадані чинники свідчать про різке погіршення економічного становища і фактичну відсутність перспектив зростання національної економіки.
Категорія «ЕФЕКТІВНІСТЬ УРЯДУ» – показник того, наскільки урядова політика сприяє конкурентоспроможності. У 2015 Україна за цим критерієм посіла 57 місце, цього року піднялася на два пункти, заливши позаду чотири країни. З 5 основних показників таких як «Фіскальна політика» - піднялася з 37 на 36 позицію, «Правове поле бізнесу» - з 54 на 51, «Соціальна структура» - з 58 на 54, показник «Інституціональна основа» знизився з 59 до 61 позиції. «Ухилення від сплати податків» - 59 місце, «Пенсійне фінансування» - 58 місце. У фіскальній політиці дві сфери являють проблему: «Збір непрямих податків» - 58 позиція та «Реальні корпоративні податки» - 57. «Кредитний рейтинг» - 61, «Стабільність обмінного курсу» - 59 місце, «Корупція» - 58 місце, «Державні закупівлі» - 60 місце, «Законодавство у сфері конкуренції» - 57 місце, «Легкість ведення бізнесу» - 58 місце, «Особиста безпека і права приватної власності» - 60 місце, «Ризик політичної нестабільності» - 60 місце, «Вартість капіталу» - 55 місце.
Категорія «ІНФРАСТРУКТУРА». Україна посіла 50 місце (48 у 2015), втратила два пункти переважно через наступні фактори - «Технологічну інфраструктуру» (зниження з 54 позиції у 2015 до 58-ої у 2016), «Наукову інфраструктуру» - 41 місце, «Освіту» - 31 позиція. Інші чинники: «Державно-приватне партнерство» - 60 місце, «Розробка і застосування технологій» - 61 місце, «Фінансування технічного розвитку» - 60 місце, «Технічне регулювання» - 60 місце. «Загальні витрати R&D на душу населення» - 52 місце, «Науковці і дослідники» - 60 місце, «Технологічне регулювання» - 60 позиція.
«Здоров'я і навколишнє середовище» традиційно потребують особливої уваги, «Інфраструктура охорони здоров'я – 59 місце, «Середня тривалість життя» - 54 місце, «Якість життя» - 60 місце, «Питоме енергоспоживання» - 61 місце.

Бізнес-школа МІМ-Київ є ексклюзивним українським партнером швейцарської бізнес-школи IMD-Lausanne у проекті «Щорічний рейтинг конкурентоспроможності країн світу» (IMD World Competitiveness Yearbook). Вперше Україна була представлена у дослідженні у 2007 році завдяки зусиллям бізнес-школи МІМ-Київ. В рамках цього проекту бізнес-школа підтверджує свою експертну репутацію школи стратегій конкурентоспроможності.