Професор МІМ Сергій Голов – співавтор нового підручника з професійної етики

16 лютого 2023

В Україні існує офіційний кодекс етики професійного бухгалтера, який є частиною нашого законодавства. Але при цьому в нашій країні досі не було жодного підручнику з професійної етики. Професор Бізнес-школи МІМ Сергій Голов разом з колегами вирішили виправити цю ситуацію та під час повномасштабної війни власним коштом видали підручник «Професійна етика бухгалтера».

«Є етика слів – те, що ми говоримо, та етика дій – те, як ми поводимось. Один мій колега казав, що етика – це те, як ти поводишся в кімнаті, коли тебе ніхто не бачить. Під час роботи над підручником я поглибився в теорію морального розвитку, адже ви можете знати всі правила етики, бути мотивованими, але не здатними на етичне рішення, тому що у вас немає хоробрості. На мій погляд, саме хоробрість потрібна для того, щоб діяти етично. При цьому доведено, що коли людина з низьким рівнем етики потрапляє у середовище з високим моральним розвитком, вона зростає. Тому в цій роботі я зробив акцент і на етиці в академічній сфері, адже дуже важливо розглядати в аудиторії кейси та ситуації, які дозволяють людині зростати», – зазначив Сергій Голов, д.е.н., член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) та Європейської асоціації фахівців з обліку (EAA), автор підручника «Управлінський облік», монографії «Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні», а також понад 100 наукових статей.

У підручнику «Професійна етика бухгалтера» послідовно розглянуто: генезис і теорії етики, етика в контексті корпоративного управління і соціальної відповідальності бізнесу, призначення та зміст Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів. Значну увагу приділено принципам етики, дотриманню їх бухгалтерами та аудиторами в процесі професійної діяльності. Окремий розділ присвячено етиці викладачів, особливостям викладання професійної етики, застосуванню моделей ухвалення етичних рішень.

Електронна версія підручника «Професійна етика бухгалтера» є у вільному доступі: https://goo.su/sfN9SVO