У МІМ-Київ пройшов інтенсивний тренінг з розвитку лідерських якостей від Золтана Бузаді – доцента кафедри менеджменту CEU Business School (Central European University, Угорщина)

Тренінг був проведений для слухачів програми МВА Public Administration. Базується він на інноваційній концепції «потоку» (flow) Міхайля Чіксентміхайя, професора Клермонтського університету (США).

26 квітня 2016

В основу методу покладена гіпотеза про те, що люди є найбільш щасливими, коли перебувають в особливому стані «потоку» – стані повної єдності з діяльністю і ситуацією. Знаходження в «потоці» можна вважати оптимальним станом внутрішньої мотивації, під час якого людина повністю занурена у те, що вона робить, що призводить до надзвичайно високої продуктивності.

Цей метод знаходиться на перетині академічного навчання, кіно і сучасних відеоігр. Тренінг проводився у формі гри, це свого роду edutainment, що передбачає збалансоване поєднання теорії, практики та розваг. Протягом декількох днів учасники були занурені у змодельовану симуляцію, де кожний діяв самостійно на власний розсуд. Особливістю тренінгу є те, що він спрямований на розвиток, перш за все, особистісних лідерських якостей, а не командних. Протягом симуляції кожен міг порівняти свої успіхи із показниками інших, що давало можливість об’єктивно оцінити і проаналізувати свої дії і створювало додаткову мотивацію. Всі учасники тренінгу відзначили новизну, нестандартність і надзвичайну цікавість тренінгу.
Хочемо зазначити важливість проведення такого тренінгу саме для групи МВА Public Administration, адже справжні лідери мають прагнути досягнення великих результатів на різних рівнях: індивідуальному, командному, на рівні організації в цілому і навіть на більш широкому – державному.
Співпраця МІМ-Київ та Золтана Бузаді стала можливою завдяки CEEMAN (Central and East European Management Development Association), що ставить за мету розвиток професійної майстерності та підвищення ефективності управлінських технологій, покращення якості учбового процесу та наукових досліджень і орієнтована на впровадження творчих інноваційних технологій.