Pre-MBA Бізнес

pre-MBA Бізнес

Середньострокова програма, що розвиває функціональні компетенції з основних напрямків – менеджменту, маркетингу та фінансів.

Забронювати місце
 • Pre-MBA Бізнес
 • Pre-MBA Управління фінансами
 • Pre-MBA Менеджмент та лідерство
 • Pre-MBA Маркетинг
 • Pre-MBA Управління бізнес-процесами

Від повного курсу МВА програма pre-MBA Бізнес відрізняється меншою тривалістю та відсутністю міжнародного навчального модулю, проте у відносно стислі строки вона дозволяє оволодіти ключовими бізнес-компетенціями.

Програма побудована за тією ж логікою та має таку ж структуру, що і класична програма MBA, і є оптимальною для тих, хто прагне отримати базові знання з управління компанією.

Для кого

 • керівників підрозділів великих компаній
 • власників середнього та малого бізнесу
 • керівників середніх та малих компаній
 • для всіх тих, хто прагне особистісного та кар’єрного
  росту

Що дає Вам програма

Підвищує кваліфікацію для виконання операційних управлінських задач

Формує стратегічне мислення для визначення напрямків розвитку компанії

Дозволяє оцінити вплив операційних, маркетингових, фінансових рішень на результати діяльності компанії в цілому

Формує сприйняття бізнесу як цілісної системи

Дає знання, що допомагають спілкуватися «однією мовою» із власниками та вищим менеджментом компанії

Модулі програми
I

Бізнес-економіка

 • Глобальне та локальне навколишнє середовище бізнесу
 • Мікроекономічні та макроекономічні фактори
 • Закон попиту, зміна попиту та зміна величин попиту. Причини змін у попиті
 • Еластичність попиту. Оцінка та вимірювання еластичності. Фактори еластичності.
 • Витрати та ринкове пропонування
 • Ринкова цінова координація та зміни ринкової рівноваги
 • Регулятивні втручання в ринкове ціноутворення
 • Кругообіг ВВП, рух продуктів та рух грошей в макросередовищі
 • Вплив макроекономічної політики на бізнес
II

Розвиток організації та персоналу

 • Загальні принципи управління організацією (історичний досвід)
 • Цикл розвитку організації та особливості менеджменту персоналу на різних стадіях розвитку
 • Організаційна культура
 • Типологія особистості у бізнесі
 • Принципи побудови організаційної структури та підбору персоналу
 • Лідерство та менеджмент
 • Управління змінами
 • Побудова результативної команди
 • Оцінювання, розвиток та мотивація персоналу
III

Фінансовий облік та звітність

 • Види обліку на підприємстві
 • Основні принципи і стандарти бухгалтерського обліку
 • Призначення і склад фінансової звітності
 • Баланс підприємства
 • Прядок складання Звіту про фінансові результати
 • Звіт про рух грошових коштів
 • Облік основних засобів
IV

Управлінській облік

 • Основи контролінгу
 • Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
 • Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень
 • Бюджетне планування і контроль
 • Стратегічний контролінг
V

Стратегічний менеджмент

 • Стратегія та її складові
 • Цілі, місії, візії
 • Аналіз та прогноз змін бізнес-середовища, сценарії змін
 • Конкуренція та аналіз галузі
 • Концептуальні стратегії
VI

Маркетинговий менеджмент

 • Різниця між функціями відділу маркетингу та стратегічним управлінням маркетинговою
 • діяльністю бізнесу
 • Маркетингові джерела формування грошового потоку
 • Вплив маркетингових рішень на прибуток
 • Маркетинговий аналіз
 • Вибір цільових ринків для бізнесу
 • Джерела зростання продажів
 • Маркетингове позиціювання
 • Управління продуктовою політикою компанії
 • Ринкове ціноутворення
 • Комунікаційна стратегія бізнесу
VII

Управління проектами

 • Відбір проектів, які відповідають стратегії компанії
 • Планування виконання проекту
 • Визначення необхідних для проекту ресурсів (час, люди, фінанси, ін.)
 • Формування ефективної проектної команди
 • Контроль за виконанням проекту
 • Управління ресурсами під час виконання проекту
 • Аналіз і мінімізація проектних ризиків
VIII

Комерційне право

 • Характеристика правової системи України в цілому та господарських правових відносин зокрема
 • Правове регулювання створення та діяльності фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також юридичних осіб в різних організаційно-правових формах
 • Характеристика об’єктів цивільних/господарських правовідносин
 • Речові права на майно
IX

Комп’ютерна симуляція Management Game

Бізнес-симуляція, що імітує діяльність компанії в міжнародному конкурентному середовищі. Ділова гра розроблена у Центрі інтерактивних комп’ютерних симуляцій Carnegie Mellon University, США, і викладається у міжнародному і локальному форматах. Команди учасників розробляють адаптивні конкурентоспроможні стратегії розвитку компанії і впроваджують їх у життя протягом 2-3 віртуальних років, ухвалюючи стратегічні рішення з маркетингу, виробництва, фінансів та розвитку.

Викладачі

Формат і вартість навчання

 • Модульна форма навчання

Формат навчання

п’ятниця з 17.30 до 21.30 та субота з 9.00 до 17.00 (двічі на місяць)

Старт

25 березня 2022 р.

Тривалість

9 місяців (188 академічних годин)

Диплом

сертифікат Бізнес-школи МІМ (із знаком акредитації міжнародної асоціації CEEMAN)

Вартість навчання

124 600 грн. діє за умови сплати першого платежу у розмірі 8 000 грн. до 12.03.2022 р. (включно)

129 600 грн. діє з 13.03.2022 р.

Є можливість сплачувати поетапно: щоквартально або щомісячно

Мова викладання

українська, російська

Сплатити

Контакти бізнес-школи
КОНТАКТНІ ОСОБИ
Ліповська Ольга
Ліповська Ольга
Клієнт-менеджер (067) 339-80-55 ol@mim.kyiv.ua
Дишлюк Ольга
Дишлюк Ольга
Адміністратор програми o.dyshlyuk@mim.kyiv.ua
Забронювати місце

Документи для вступу

 • Резюме (CV)
 • Копія диплома про вищу освіту України
 • Копія внутрішнього паспорта (1-ша, 2-га та 11-та стор.)
  Якщо Ви не є громадянином України, необхідно пред'явити посвідчення на постійне проживання в Україні
 • Копія закордонного паспорта (1-ша стор.)
 • Копія ідентифікаційного податкового номера (ІПН)
 • 1 кольорова фотокартка

Бізнес-школа МІМ

 

м. Київ, вул.Шулявська 10/12 В (заїзд з вул.Ярмоли)

Відгуки випускників

Приєднуйтеся до спільноти МІМ

Записатися на програму або поставити будь-які питання можна:

Ольга Ліповська Клієнт-менеджер
Залишити заявку на курс