Pre-MBA Маркетинг

pre-MBA Маркетинг

Середньострокова програма розвитку маркетингових компетенцій

Забронювати місце
12 07 / 2022
вт 09:30
Бізнес-ранок

МВА
Pre-MBA «Бізнес»
Pre-MBA «Бізнес-аналіз»
Pre-MBA «Менеджмент та лідерство»

детальніше
 • Pre-MBA Бізнес
 • Pre-MBA Управління фінансами
 • Pre-MBA Менеджмент та лідерство
 • Pre-MBA Маркетинг
 • Pre-MBA Управління бізнес-процесами

Програма систематизує управлінські навички та знання в області маркетингу і дає практичний маркетинговий інструментарій для ефективного ведення бізнесу.

Вона сприяє підвищенню професійної та особистої ефективності маркетолога, а також ефективності бізнесу в цілому.

Для кого

 • спеціалістів маркетингових підрозділів
 • директорів з маркетингу
 • власників малих та середніх компаній
 • управлінців вищої ланки
 • фахівців різних спеціальностей, які бажають поглибити свої знання в маркетингу

Що дає Вам програма

Формує системне бачення в питаннях управління маркетингом та навички розробки дієвої маркетингової стратегії

Вивчає весь спектр маркетингових інструментів та правила їх застосування

Підвищує професійну та особисту ефективність, а також ефективність бізнесу в цілому

Систематизує накопичений досвід та дає поштовх для нових ідей

Дозволяє прослідкувати вплив маркетингових рішень на бізнес за допомогою комп’ютерних симуляцій та ігор

Модулі програми
I

Основи маркетингу

 • Завдання маркетингу в структурі управління компанією
 • Особливості маркетингу В2В і В2С
 • Особливості маркетингу товарів і послуг
 • Механізми впливу маркетингу на валовий прибуток
 • Загальна логіка процесу управління маркетингом
 • Суть стратегічного маркетингового плану
II

Концепції управління маркетингом

 • Стратегія управління маркетингом в системі корпоративного управління підприємством
 • Систематизація джерел зростання продажів
 • Маркетинг, орієнтований на створення цінності
 • Зв'язок управління маркетингом з ланцюжком створення цінності
III

Маркетинговий аналіз

 •  

 

 • Основні об'єкти маркетингового аналізу
 • Концепція 5С
 • PESTLE-аналіз
 • Маркетингові метрики у визначенні резервів зростання бізнесу
 • Принципи портфельного аналізу
IV

Сегментація ринку. Таргетинг.

 • Суть сегментації споживачів
 • Критерії сегментування на В2В ринку
 • Принципи ефективного сегментування
 • Модель вибору цільового сегмента
 • Критерії визначення привабливості сегмента
 • Визначення конкурентоспроможності продукту для обраного сегмента
V

Брендинг

 • Поняття брендингу
 • Аудит здоров'я брендів, стратегії посилення товарних і корпоративних брендів
 • Вибір USP
 • Перцепційні карти
 • Концепція FAB
 • Визначення позиціонування продукту
VI

Маркетингові стратегії

 • Ключові фактори, що визначають маркетингову стратегію
 • Основні стейкхолдери
 • Система стратегічних показників
 • Модель DPM
 • Категоризація споживачів в контексті оцінки зростання продажів
 • Управління стратегією бренду
 • Оцінка і управління ринковими ризиками
 • Практика розробки маркетингової стратегії

 

VII

Прогнозування та середньострокове планування в маркетингу

 • Інструменти прогнозування продажів
 • Планування маркетингу
 • Принципи контролю системи продажів
 • Бюджетування в маркетингу

 

VIII

Маркетинг-мікс

 • Відповідність комплексу маркетингу обраній стратегії
 • Зв'язок складових комплексу маркетингу
 • Принцип формування продуктової політики
 • Трирівнева модель товару
 • Принципи побудови дистрибуції в маркетингу
 • Моделі дистрибуції в Україні, їх особливості та компоненти
IX

Управління асортиментом / категорійний менеджмент

 •  
 • Принципи управління асортиментом
 • Методи класифікації асортименту
 • Маркетингові методи управління асортиментом
 • Інструменти аналізу асортименту / клієнтів
 • Основні принципи категорійного менеджменту
 • Формування товарних категорій
 • Методологія категорійного менеджменту
 • Аналіз категорії і визначення стратегії розвитку категорії і окремих товарних одиниць
 • Оперативне управління категорією
 • Ухвалення комплексних рішень по асортименту і логістичним процесам в категорії
X

Управління дистрибуцією і продажами

 • Принципи побудови дистрибуції в маркетингу
 • Моделі дистрибуції в Україні, їх особливості та компоненти
 • Розвиток торгової марки і завдання торгової команди на торговій території
 • Планування продажів
 • Принципи контролю системи продажів
 • Стимулювання оптових продажів
 • Стимулювання роздрібних продажів
 • Управління торговими представниками
XI

Ціноутворення в маркетингу

 • Вартісний і ціннісний підходи до ціноутворення
 • Формування цінових стратегій в орієнтації на покупця
 • Зв'язок ціноутворення з ланцюжком створення цінності і ланцюжком дистрибуції
 • Основні складові процесу маркетингового ціноутворення
 • Цінова еластичність
 • Цінова і ціннісна конкуренція
 • Зв'язок цінової політики і стратегії позиціонування

 

XII

Реклама в маркетингу

 • Розробка стратегії маркетингових комунікацій
 • Просування на різних ділянках ланцюжка цінності
 • Розробка плану рекламної кампанії
 • Основні маркетингові показники в рамках стратегії комунікацій
 • Принципи роботи з рекламними агентствами
XIII

Маркетингові дослідження

 • Види і методи маркетингових досліджень
 • Первинна і вторинна інформація
 • Процес організації та проведення маркетингового дослідження
 • Визначення ємності і обсягу ринку – практичні аспекти
 • Медіадослідження
 • Практика маркетингових досліджень: типові проблеми і способи рішень
 • Особливості роботи з підрядниками при проведенні маркетингових досліджень
XIV

Бізнес-симуляція Маркстрат (Markstrat)

Інтегруючий інструмент програми, який включає наступні види активностей: роботу в групах, лекції та загальні дискусії, захист групових проектів.
Участь в симуляції дозволяє набути навичок прийняття управлінських рішень з наступних аспектів стратегічного маркетингу: стратегії формування портфеля брендів, стратегії сегментації та позиціонування, управління комплексом маркетингу (ціноутворення, виробництво, комунікації і дистрибуція).

Формат і вартість навчання

 • Модульна форма навчання

Формат навчання

п’ятниця з 17.30 до 21.30 та субота з 9.00 до 17.00 (двічі на місяць)

Старт

8 квітня 2022 р.

Тривалість

6 місяців

Диплом

сертифікат Бізнес-школи МІМ (із знаком акредитації міжнародної асоціації CEEMAN)

Вартість навчання

88 600 грн. діє за умови сплати першого платежу у розмірі 8 000 грн. до 12.03.2022 р. (включно)

92 600 грн. діє з 13.03.2022 г.

Є можливість сплачувати поетапно: щоквартально або щомісячно

Мова викладання

українська, російська

Сплатити

Контакти бізнес-школи
КОНТАКТНІ ОСОБИ
Ліповська Ольга
Ліповська Ольга
Клієнт-менеджер (067) 339-80-55 ol@mim.kyiv.ua
Бардаш Ольга
Бардаш Ольга
Адміністратор програми osb@mim.kyiv.ua
Забронювати місце

Документи для вступу

 • Резюме (CV)
 • Копія диплома про вищу освіту України
 • Копія внутрішнього паспорта (1-ша, 2-га та 11-та стор.)
  Якщо Ви не є громадянином України, необхідно пред'явити посвідчення на постійне проживання в Україні
 • Копія закордонного паспорта (1-ша стор.)
 • Копія ідентифікаційного податкового номера (ІПН)
 • 1 кольорова фотокартка

Місце навчання

Бізнес-школа МІМ
м. Київ, вул.Шулявська 10/12 блок В (заїзд з вул. Ярмоли)

Відгуки випускників

Приєднуйтеся до спільноти МІМ

Записатися на програму або поставити будь-які питання можна:

Ольга Ліповська Клієнт-менеджер
Залишити заявку на курс